วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล 
ครั้งที่2/ปีงบ2557
ให้จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557  ทั้ง 2 รายการ

คำชี้เเจง
1)  กรุณาส่ง ปร4. มาให้ดูทางเมล ilovejeenan@hotmail.co.th ก่อนนะคะ เพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลาหากมีข้อผิดพลาด แก้ไขหรือผ่านเเล้วค่อยนำตัวจริงมาส่ง 2 ชุด คะ ทั้งสองรายการ นะคะ
2)  ให้จัดทำหมดทั้ง 32 โรง การกรอรูปภาพโรงเรียน ให้ถ่ายรูปบริเวณโรงเรียนทั้งหมด บอกรายละเอียดชื่ออาคารด้วย  ส่วนไหนที่จะขอปรับปรุงซ่อมเเซมก็ให้ระบุไว้ที่ใต้ภาพ1) รายการที่ 1  รายการ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นในโรงเรียนดีศรีตำบล  งบประมาณ โรงเรียนละ 500,000 บาท  12 โรงเรียน   
* เน้นการปรับปรุง ซ่อมเเซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นเพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนปกติเเละเรียนรู้ด้านอาชีพการมีงานทำ ตามจุดเน้นของโรงเรียนดีศรีตำบล 
      ๔) แบบกรอกข้อมูลรายงานงบประมาณ เเบบเอ็กเซลออนไลน์                  คลิกกรอกข้อมูลที่นี่
          (เลือกชื่อโรงเรียนตนเองเเล้วเข้ากรอกข้อมูล) * กรอกผ่านเว็บไม่ต้องส่งเอกสาร
      ๕) แบบกรอกข้อมูลรูปภาพถ่ายของโรงเรียน เเบบเพาว์เวอร์พ้อยท์ออนไลน์    คลิกกรอกข้อมูลที่นี่
          (เลือกชื่อโรงเรียนตนเองเเล้วเข้ากรอกข้อมูลภาพถ่าย) * กรอกผ่านเว็บไม่ต้องส่งเอกสาร

2) รายการที่ 2  รายการ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นในโรงเรียนดีศรีตำบลให้โรงเรียนดีประจำตำบล ๒๐ โรง สามารถเขียนประมาณราคาเสนอของบได้   
* เน้นการปรับปรุง ซ่อมเเซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นเพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนปกติเเละเรียนรู้ด้านอาชีพการมีงานทำ ตามจุดเน้นของโรงเรียนดีศรีตำบล 
      ๒) แบบ ปร.4 เเละ ปร.6     ส่งไฟล์มาด้วยนะคะ  เอกสารอย่าส่งเกินวันที่ 30 กรกฎาคม ตอนเช้านะคะ เพราะต้องเตรียมเอกสารให้กรรมการคะ
      ) แบบกรอกข้อมูลรายงานงบประมาณ เเบบเอ็กเซลออนไลน์                  คลิกกรอกข้อมูลที่นี่
          (เลือกชื่อโรงเรียนตนเองเเล้วเข้ากรอกข้อมูล) * กรอกผ่านเว็บไม่ต้องส่งเอกสาร
      ๔) แบบกรอกข้อมูลรูปภาพถ่ายของโรงเรียน เเบบเพาว์เวอร์พ้อยท์ออนไลน์    คลิกกรอกข้อมูลที่นี่
          (เลือกชื่อโรงเรียนตนเองเเล้วเข้ากรอกข้อมูลภาพถ่าย) * กรอกผ่านเว็บไม่ต้องส่งเอกสาร

กรอกงบประมาณผ่านเว็บทุกโรงนะคะ  กรอกรูปภาพผ่านเว็บทุกโรงคะ กรุณาอย่าเกินวันที่ 31 กรกฎาคม นะคะ